FI EN SE

TURVALLISEMPAA ASUMISTA PALOKAASURAJOITTIMELLA

Karolinan uusi sairaala Tukholmassa

Ilmanvaihdon palosuojaus

 • Sprinkleri
 • Vaativa palosuojaus – jokainen potilashuone oma paloalue
 • Palorajoitin Basic ja käyvät puhaltimet
 • Roilot EI 60, kanavat eristämättöminä roiloissa
 • Palotilanteessa sähkönsyöttö varmistettu 60 minuuttia
 • Ei kerroskohtaisia palopeltejä

 

Mariott hotelli Tukholmassa

Ilmanvaihdon palosuojaus

 • Palorajoitin Basic ja käyvät puhaltimet
 • Roilot EI 60, kanavat eristämättöminä roiloissa
 • Palotilanteessa sähkönsyöttö varmistettu 60 minuuttia
 • Ei kerroskohtaisia palopeltejä

 

 

 

Post hotelli Göteborgissa

Ilmanvaihdon palosuojaus

 • Palorajoitin Basic ja käyvät puhaltimet
 • Roilot EI 60, kanavat eristämättöminä roiloissa
 • Palotilanteessa sähkönsyöttö varmistettu 60 minuuttia
 • Ei kerroskohtaisia palopeltejä

 

 

Victoria Tower hotelli Tukholmassa

Ilmanvaihdon palosuojaus

 • = hotelli missä 300 huonetta ja 120 m korkea
 • Ei palopeltejä kerrosten välillä – riippumatta ilmanvaihtokoneen sijoituksesta
 • Porrashuone ja ”hissiaula” erotettu savupellillä (E 60)
 • Ei ainuttakaan kanavaläpivientiä ”suurpaloalueen” läpi
 • Roilot ovat paloluokaltaan EI 60 ja kanavat ovat eristämättömiä roilon sisällä
 • Sähkönsyöttö on varmistettu 60 minuuttia

 

HYÖDYT puhaltimien ollessa käynnissä palon aikana

 

Puhaltimien käyttö yhdessä Basicin kanssa estävät savukaasujen leviämisen viereisiin huoneisiin mistä kuristimet eivät suoriudu.

Puhaltimien ollessa käynnissä on palopaine matalampi kuin savupeltien sulkeutuessa näin enemmän aikaa evakuointiin.

Puhaltimien ollessa käytössä poisto auttaa savunpoistossa ja pienempi määrä ilmaa pääsee leviämään kerrokseen.

Ilmanvaihdon ollessa käytössä poistavat savukaasuja viereisistä huoneista ja pitävät
ilmaa parempana joihin tapahtuu luonnollista vuotoa palopaineen johdosta!

 

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy