FI EN SE

Straventin edustamat Cotes-kuivaimet ovat luotettavuutensa ja pitkän elinkaarensa ansiosta alansa huippua. Cotes on myös merituulivoimaloiden johtava toimittaja ympäri maailmaa.
Laitteiden kestävä laatu täyttää Straventin ympäristöstrategian korkeimmatkin vaatimukset.

KUSTANNUSTEHOKASTA JA ENERGIAA SÄÄSTÄVÄÄ KOSTEUDENHALLINTAA

Hallitsemattomalla kosteudella voi olla suuri vaikutus tuotteiden laatuun, energiankulutukseen sekä kokonaisvaltaiseen liiketoimintaan.

Kuivaustekniikka on kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin tapa ratkaista monia teollisuuden käytännön ongelmia. Se on suhteellisen yksinkertainen ja edullinen tapa tehdä ennakoivia toimenpiteitä, jotka auttavat ylläpitämään rakenteiden ja tuotteiden arvoa, vähentämään energiankulutusta sekä lisäämään teollisuusprosessien tehokkuutta.

KOSTEUS ILMIÖNÄ

Kosteus on ilmassa vesihöyrynä, eikä sitä tavallisesti näe eikä tunne. Suhteellinen kosteus ilmaisee, kuinka monta prosenttia ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa voi enimmillään olla. Materiaalien ja tuotteiden säilyvyyden kannalta ilman suhteellinen kosteus kannattaa pitää tarpeeksi alhaisena. Tämä onnistuu ilmaa kuivattamalla, jolloin tuotantotiloissa vallitsee optimaalinen ilma.

Miksi kosteus on haitallista?

Liiallinen kosteus aiheuttaa ilman kondensoitumista kylmille pinnoille, ja sen myötä useita haitallisia ongelmia. Cotes-adsorptiokuivaimet on suunniteltu auttamaan kosteusolosuhteiden hallinnassa, varmistaen materiaalien ja tuotteiden paremman säilyvyyden. Laadukkaat tuotteet takaavat myös tyytyväiset asiakkaat.

Cotes-adsorptiotekniikan avulla on mahdollista käsitellä hallitsematonta kosteutta sekä ilmastojen kausivaihteluita.

ILMAN KOSTEUTEEN LIITTYVÄT YLEISIMMÄT ONGELMAT

Kondensoituminen

Kondensoituminen syntyy, kun ilman lämpötila eroaa siitä pinnasta, jonka kanssa se joutuu kosketuksiin. Ilman jäähtyessä sen suhteellinen kosteus nousee, mikä aiheuttaa vesihöyryn kondensoitumisen. Kun kosteaa ilmaa kondensoituu pinnoille, lisääntyvät mm. hygieniaongelmat sekä turvallisuusriskit.

Korroosio

Korroosiolla tarkoitetaan metallien hapettumista ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta. Ilman suhteellinen kosteus on yksi korroosion kiihdyttäjistä. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 60 %, mikäli halutaan välttyä korroosiolta. Suomen ulkoilman suhteellinen kosteus ylittää tämän arvon lähes aina. Korroosio aiheuttaa vakavia vaurioita rakenteille, pinnoille ja laitteille, mikä vähentää laitteiden tehokkuutta, lyhentää niiden käyttöaikaa sekä lisää huolto- ja ylläpitokustannuksia.

Home, sieni ja bakteerikasvu

Kaikenlainen home, sieni ja bakteerikasvu tapahtuu ympäristössä, jossa suhteellinen kosteus on korkea. Hygroskooppisilla materiaaleilla, kuten puulla, laastilla sekä muilla rakennusmateriaaleilla on luonnollinen taipumus absorboida kosteutta, vaikuttaen materiaalien rakenteiden eheyteen, arvoon, käytettävyyteen ja ulkonäköön. Nämä muutokset aiheuttavat merkittäviä vahinkoja rakennuksille, materiaaleille ja tuotteille ja voivat aiheuttaa terveysriskin henkilökunnalle ja muille tilassa vieraileville henkilöille.

Jään muodostuminen

Matalissa lämpötiloissa ilmassa oleva kosteus kondensoituu helposti ja muuttuu jääksi. Jäätä kerääntyy pinnoille, kiinnikkeille ja laitteille, aiheuttaen ongelmia päivittäisessä toiminnassa. Jään muodostuminen aiheuttaa usein myös hygienia- että turvallisuusongelmia vaatien kalliita korjaustoimenpiteitä. Jään liiallinen muodostuminen aiheuttaa myös varastoitujen tuotteiden ja pakkausten kostumista ja vaurioitumista, joka puolestaan johtaa turhaan tuotehävikkiin sekä tyytymättömiin asiakkaisiin.

Sähköviat

Kosteus ja sähkö eivät koskaan ole hyvä yhdistelmä. Korkea kosteustaso voi aiheuttaa erilaisia toimintahäiriöitä sähkö- ja elektronisissa laitteissa, mikä usein johtaa vaurioihin ja laitteiden huoltoon. Tämän tyyppiset ongelmat vaikuttavat laitteiden käyttöaikaan ja toiminnan luotettavuuteen sekä lisäävät huolto- ja korjauskustannuksia.

Paakkuuntuminen

Kosteudella voi olla merkittävä vaikutus erilaisiin jauheisiin ja rakeisiin. Tämän tyyppisillä aineilla on luonnollinen taipumus imeä itseensä kosteutta ja paakkuuntua, mikäli niiden ympyröivä ilma sisältää hallitsemattomia kosteustasoja. Se puolestaan vaikuttaa tuotteiden laatuun ja aiheuttaa ongelmia, kuten tukkeumia ja korjauksia tuotantolaitteissa. Ongelmien seurauksena tuotteiden hygienialaatu voi heikentyä merkittävästi. Tällaiset ongelmat ovat yleisiä elintarvikkeiden ja lääkkeiden valmistuksessa. Ilmaa kuivattamalla tuotteet pysyvät kuivina, laadukkaina ja hygieenisinä.

Ilmastojen kausivaihtelut

Eri Ilmastojen olosuhteet vaihtelevat huomattavasti vuodenajasta toiseen, jolloin myös kosteuden kausivaihtelua ilmenee. Lisäksi ilmastonmuutos lisää sääolosuhteiden epävarmuutta. Kausivaihtelujen epäjohdonmukaisilla olosuhteilla voi olla suuri vaikutus tuotteiden laatuun, energiankulutukseen sekä liiketoimintaan. Kosteuden hallinnalla pyritään vaikuttamaan ilmaston ennakoimattomiin ja vaihteleviin olosuhteisiin sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin.

COTES-TEKNOLOGIA

Cotes on maailman johtava adsorptiokuivaustekniikan asiantuntija. Se tarjoaa erinomaisesti suunniteltuja, vähän huoltoa tarvitsevia kosteudenhallintaratkaisuja, jotka ovat huomattavan energiatehokkaita. Adsorptiokuivain on tyylikkäästi suunniteltu, täysin suljettu yksikkö, joka sisältää roottorin, vaihdemoottorin, puhaltimet, lämmittimen, ilmansuodattimet sekä integroidun sähköisen ohjausjärjestelmän. Kuivaimet ovat moduulirakenteisia, mikä mahdollistaa niiden räätälöimisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Cotes-adsorptiokuivaimen teho perustuu kahden hallitun ilmavirran vaikutukseen. Nämä ilmavirrat käytetään sekä keräämään että johtamaan ilman kosteutta. Prosessi on kokonaisuudessaan omatoiminen ja vaatii vähän ylläpitoa.

COTES-KUIVAIMEN HYÖDYT

  • Niiden parametrien parempi hallinta, jotka vaikuttavat raaka-aineisiin, tuotantoprosesseihin, valmistukseen ja käyttöominaisuuksiin
  • Niiden olosuhteiden aktiivinen estäminen, joissa kondensaatio, ruoste, korroosio, homehtuminen, sähköviat ja pilaantuneet materiaalit syntyvät
  • Tuotteiden laadun ja hygieniatason ylläpitäminen
  • Pidempi käyttöaika ja parempi tuotto rakenteille, rakennuksille ja laitteille
  • Alhaisemmat huolto-, kunnossapito- ja kunnostuskulut
  • Alhaisemmat energiakustannukset ja pienemmät ympäristövaikutukset

Tutustu kuivaimiin tästä!

Kysy meiltä, me autamme!

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy