FI EN SE

KOSTEUS HALTUUN ERITTÄIN MATALISSA LÄMPÖTILOISSA

VARMISTA TURVALLISET OLOSUHTEET - NIIN TUOTTEILLE KUIN TYÖNTEKIJÖILLEKIN

Tuotteiden jäähdytys ja kylmävarastointi voi usein johtaa suuriin ongelmiin, koska ilmassa oleva kosteus aiheuttaa jäänmuodostumista ja kondensaatiota. Kun ne alkavat vaikuttaa oleellisesti käyttökuluihin, asiakastyytyväisyyteen tai työturvallisuusuuteen, on aika tehdä asialle jotakin. Jään ja kondensaation muodostuminen voidaan estää hallitsemalla ja säätämällä varastossa olevan ilman ominaisuuksia. Tehokkaalla kosteuden hallinnalla on tärkeä rooli tuotteiden arvon ylläpitämisessä.

HALLITSEMATON KOSTEUS VOI AIHEUTTAA SEURAAVIA ONGELMIA:

 • Vesi kondensoituu kaikille kylmille pinnoille, kiinnikkeille sekä varastoituihin tuotteisiin
 • Jäänmuodostuminen seiniin, kattoon ja lattioille aiheuttaa onnettomuuksia ja turvallisuusongelmia
 • Tuotteiden ja pakkausten vaurioituminen vaikuttaa voittomarginaaliin ja asiakassuhteisiin
 • Tuotteiden käsittelytehokkuus heikentyy ja kustannukset kasvavat
 • Bakteerien kasvu ja hygieniariskit

Ennaltaehkäisy on KANNATTAVAMPAA kuin oireiden hoito

Hallitsematon kosteus lisää merkittäviä riskejä tuotteiden ja varaston arvoon. Kondensaation muodostuminen rakennusten pinnoille ja tuotteisiin vahingoittaa sekä tuotteita että pakkauksia, vaikuttaen niiden arvoon ja asiakastyytyväisyyteen. Ja koska kondensaatio tarjoaa ihanteelliset olosuhteet bakteerien kasvulle, myös hygieniariski on olemassa. Nämä kaikki vähentävät kylmävaraston tehokkuutta ja lisäävät kustannuksia.

Yksi ratkaiseva tekijä kylmäsektorin kaupalliseen menestykseen on, että tuotteiden omistaja tai vastaanottaja on tyytyväinen tuotteidensa laatuun niiden vapauduttua varastosta/kylmätilasta toimitusketjun seuraavaan vaiheeseen. Kun tuotteiden laatu säilyy hyvänä ja niiden pakkaukset pysyvät kunnossa varastoinnin aikana, pysyy asiakastyytyväisyys korkealla tasolla. Lopputuloksena on isot säästöt, koska rahaa ei kulu kalliisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Cotes-kuivaimet mahdollistavat olosuhteiden täyden hallinnan, pienentävät käyttökuluja ja takaavat paremman asiakastyytyväisyyden.

Haasteet ovat yksilöllisiä

Kaikki riskielementit ovat haitallisia liiketoiminnalle. Pienikokoisten ja suurempien kylmävarastojen haasteet ja ratkaisut ovat samankaltaisia, mutta mittakaavaltaan erilaisia. Varastoitavien tuotteiden luonne, ominaisuudet ja asiakasvaatimukset luovat omat ongelmansa, jotka tulee ratkaista.

Tehokkain tapa puuttua kosteuteen liittyviin ongelmiin on poistaa kosteutta hallitsemalla kylmätilan kastepistettä, jolloin kondensaatiota ei pääse muodostumaan ollenkaan. Fysiikan lakien mukaisesti se on ainoa mahdollinen tapa hallita kosteutta kylmissä olosuhteissa. Cotes-kuivaimet antavat mahdollisuuden hallita ilmankosteutta jopa -25 °C:n lämpötilassa. Matalammat kosteustasot vähentävät muitakin riskejä, kuten laitteiden ja rakenteiden korroosiota sekä sähkölaitteiden sähkövikoja.

NÄIN HYÖDYT:

 • Ilmaolosuhteiden parempi hallinta
 • Korkeampi tuotelaatu ja asiakastyytyväisyys
 • Korkeampi hygieniataso
 • Pienempi energiankulutus
 • Estät korroosion ja muut kosteuteen liittyvät vauriot, mikä johtaa alhaisempiin ylläpitokustannuksiin

MIKSI VALITA COTES-KUIVAIN:

 • Cotes-kuivain on kompakti, kestävä ja luotettava myös erittäin kylmissä olosuhteissa
 • Pienentää käyttökuluja
 • Pitkä käyttöaika
 • Poistaa suuria määriä kosteutta suurista ilmamääristä
 • Poikkeuksellisen energiatehokas

Tutustu kuivaimiin tästä! 

Kysy meiltä, me autamme!

 

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy