FI EN SE

TERVEYSKESKUKSET

Kerrostava ilmanjakotekniikka mahdollistaa puhtaan ja raikkaan hengitysilman riittävyyden terveyskeskusten odotus- ja työtiloihin

Terveyskeskusten sisäilman laadulle asetetaan poikkeuksetta erittäin korkeat laatuvaatimukset. Ilman täytyy vaihtua tehokkaasti ja lämpöolosuhteiden pitää pysyä viihtyisinä eri vuodenaikoina. Sisäilmastoluokan S1 -tavoitetaso on yleinen vaatimus. Stravent -kerrostavalla ilmanjakotekniikalla päästään helposti näihin vaadittaviin arvoihin. Puhtaan ilman lisäksi Stravent on monella muullakin tavalla ylivoimainen ratkaisu, vedottomuus, energian säästö ja äänettömyys vievät mukavuuden uudelle tasolle. Terveyskeskusten käyttökokemukset kerrostavasta ilmanjakotekniikasta ovat olleet pelkästään positiivista kerrottavaa.

Laadukas sisäilma lisää työhyvinvointia ja potilasviihtyvyyttä

Jo pelkästään odotus- ja hoitotilojen hengityshygienian takia on käytetty ilma saatava poistumaan tiloista tehokkaasti. Se ei myöskään saa sekoittua tuloilman kanssa koska siitä saattaisi seurata mm. erilaisia tartuntoja potilaille ja henkilökunnalla. Näin voi tapahtua perinteisessä sekoittuvassa ilmanvaihdossa. Siinä käytetty ilma ja epäpuhtaudet jäävät haitallisesti pyörimään työtiloihin.

Stravent -kerrostava ilmanjakotekniikka tuo raikkaan ilman hallitusti alas ja käytetty ilma nousee ylös mistä se johdetaan pois. Näin hengitysilma pysyy jatkuvasti raikkaana ja mahdollisimman puhtaana. Ilmamääriä ja lämpötiloja voidaan säätää huonekohtaisesti tarpeen mukaan.

Merkittävää energiasäästöä paremmin tuloksin

Kerrostava ilmanjakotekniikka säästää energiaa noin 20 % perinteiseen sekoittavaan ilmanvaihtoon verrattuna. Stravent tekee sen lisäksi huomattavasti pienemmällä ilmamäärällä. Koska ilmastointi/lämmitys ovat kiinteistöjen suurimpia kulueriä, niin säästö on merkittävää luokkaa.

Vedotonta mukavuutta

Koska kerrostava ilmanjakotekniikka ei aiheuta vetoa niin silloin ei henkilökunnalla myöskään esiinny siitä johtuvia niska eikä hartiasärkyjä. Näin työvireys pysyy hyvänä, toiminta tehokkaana ja sairauspoissaolot vähenevät.

Hyviä uutisia Raahesta

Raahen pääterveysasemalle tehtiin mittava saneeraus, jossa Pohjolan LVI-Inssit vastasivat projektin talotekniikkasuunnittelusta. Vaikka työ kokonaisuutena oli vaativa, niin lopputulos ilmastointiratkaisun osalta on ollut onnistunut ja kaikkia osapuolia tyydyttävä. Stravent -kerrostava ilmanjakotekniikka toimii esimerkillisesti ja saa edelleen paljon kiitosta.

Terveysasemille on hyvin tärkeää ehkäistä mahdolliset infektiotartunnat odotus- ja potilastiloista - Stravent tarjoaa puhtaan hengitysilman osalta tähän erinomaisen ongelmaratkaisun.

Suuret potilasmäärät asettavat melkoisia vaatimuksia ilmanvaihdolle etenkin odotustiloissa. Potilaalle raikas ilma etenkin hoitotilanteessa on ehdottoman tärkeä viihtyvyystekijä.

Ratkaisut

Esitteet

Kerrostavan ilmanvaihdon päätelaitteet

Savuvideo

Artikkelit

TT-artikkeli_Bahram 4-2007
Tuloilmalaitteiden ilman lähtönopeuden vaikutus ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutukseen.

Artikkelit referenssikohteista

Säästä kustannuksissa

Referenssejä

  • Hämeenkyrön terveysasema
  • Haapajärven terveyskeskus
  • Suomussalmen terveyskeskus
  • Outokummun terveysasema
  • Koivukylän terveysasema
  • Raahen pääterveysasema
  • ODL

Tuotteet

» SUUTINPUTKI S11

» KATTOHAJOITTAJA S44

» SEINÄHAJOITTAJA S55

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy