FI EN SE

KOULUT

Kerrostava ilmanjakotekniikka mahdollistaa raikkaan ja hyvän sisäilman riittävyyden kouluihin ja luokkahuoneisiin.

Sisäilman laadulla on oleellinen merkitys oppilaiden jaksamiseen opetuksien aikana. Huono hengitysilma alkaa väsyttämään hyvin nopeasti ja yleinen vireystaso laskee. Lisäongelman tuovat ilman epäpuhtaudet ja tartuntariskit. Ongelma voidaan ratkaista oikealla ilmastointitekniikalla. Stravent -kerrostava ilmanjakotekniikka on monella tavalla ylivoimainen ratkaisultaan ja siten oikea valinta. Testaukset ja tutkimustulokset sen ominaisuuksista ovat vakuuttavaa luettavaa. Käyttökokemukset kerrostavasta ilmanvaihdosta ovat mitä parhaimmat, aina raikas ilma, ei vetoa eikä häiritsevää huminaa.

Terveellisessä sisätilassa jaksetaan paremmin

Jo pelkästään hygienian ja suurten oppilasmäärien takia on käytetty ilma saatava poistumaan luokka- ja esim. liikuntatiloista tehokkaasti. Se ei myöskään saa sekoittua tuloilman kanssa koska siitä saattaisi seurata mm. erilaisia tartuntoja sisäänhengityksen mukana. Näin tapahtuu perinteisessä sekoittuvassa ilmanvaihdossa. Siinä käytetty ilma ja epäpuhtaudet jäävät haitallisesti pyörimään luokka- ja työtiloihin. Stravent-kerrostava ilmanjakotekniikka tuo raikkaan ilman hallitusti alas ja käytetty ilma nousee ylös mistä se johdetaan pois. Näin hengitysilma pysyy jatkuvasti raikkaana ja mahdollisimman puhtaana.

Merkittävää energiasäästöä paremmin tuloksin

Kerrostava ilmanjakotekniikka säästää energiaa noin 20 % perinteiseen sekoittavaan ilmanvaihtoon verrattuna. Stravent tekee sen lisäksi huomattavasti pienemmällä ilmamäärällä. Koska ilmastointi/lämmitys ovat koulukiinteistöjen suurimpia kulueriä niin säästö on merkittävää luokkaa.

Miellyttävää opiskelua

Koska Stravent-kerrostava ilmanjakotekniikka ei aiheuta vetoa niin silloin ei myöskään esiinny siitä johtuvia niska eikä hartiaongelmia. Ilma on raikas ja miellyttävä. Näin opiskeluvireys pysyy hyvänä ja vähentää turhia poissaoloja.

Stravent-kerrostava ilmanvaihtotekniikka sopii hyvin kaikenkokoisiin oppilaitoksiin. Se mahdollistaa osaltaan vireän ja terveellisen opiskeluympäristön.

Hyvä ilmanlaatu on merkittävä opiskeluviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Samalla kun ilma vaihtuu, poistuvat poissaoloja aiheuttavat epäpuhtaudet luokkatiloista.

Ratkaisut

Esitteet

Kerrostavan ilmanvaihdon päätelaitteet

Savuvideo

Artikkelit

Terveellinen kouluilmanvaihto

Artikkelit referenssikohteista

Säästä kustannuksissa

Malliratkaisu

Koulu S55 - S11

Referenssejä

  • Harjunrinteen koulu, Hyvinkää
  • Lehmon koulu
  • Talvisalon koulu, Savonlinna
  • Karan koulu, Riihimäki
  • Pohjolanpuiston koulu, Hyvinkää
  • Pohjolanrinteen koulu, Riihimäki
  • Merikoulu, Rauma
  • Ylämyllyn Koulu, Joensuu

Tuotteet

» SUUTINPUTKI S11

» KATTOHAJOITTAJA S44

» SEINÄHAJOITTAJA S55

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy