FI EN SE

KYLMÄTILAT

Biddle on valmistanut erilaisia lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteita jo vuosia. Vankan asiantuntemuksensa ansiosta Biddleltä löytyy ratkaisu niin kaupallisten, julkisten ja teollisten rakennusten kuin kylmävarastojenkin sisäilman ongelmakohtiin.

Biddlellä on laaja-alainen käytännön kokemus kylmävarastojen ilmastojen erotuksesta. Jokaisella kohteella on erilaiset tarpeet ja sen vuoksi selvitämme aina kohdekohtaisesti, mikä on kulloinkin paras ratkaisu. Tuemme asiakasta koko asennuksen ja käyttöönoton ajan varmistaaksemme, että ratkaisu toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Kylmävarasto

Kun kylmävaraston ovi aukeaa, lämpimän huonetilan kostea ilma sekoittuu kuivan kylmävaraston kylmän ilman kanssa. Tällöin syntyy energiahäviöitä, huurua ja jään muodostumista sekä liukastumisvaara. Lisäksi kylmävaraston lämpötilan nousu saattaa johtaa säilytettävien tuotteiden laadun heikentymiseen (vrt. HACCP:n yleisohje).

Biddlen ratkaisut ilmastojen erottamiseen

Biddle on kehittänyt ilmaverhoratkaisuja erityisesti kylmävarastoja varten. Ratkaisujen avulla varmistetaan helppo ja turvallinen pääsy sisälle ja ulos kylmävarastosta, pysyvä ja tasainen lämpötila sekä vähennetään radikaalisti ilman huuruuntumista ja jään muodostumista. Biddlen ilmaverhojen avulla luodaan optimaaliset erotteluolosuhteet kylmän ja lämpimän ilmaston välille. Ilmaverho kattaa koko avoimen oven ja ehkäisee näin kylmän ja lämpimän ilmaston sekoittumisen.

Biddlen ilmaverhoratkaisun hyödyt

Helppo kuljettavuus ja nopea logistiikka
- Parempi näkyvyys, vähemmän jäätymistä lattioilla, vähemmän huurtumista oviaukossa – nopeampi tavaroiden lastaus ja purku

Tasaisen kylmä lämpötila kylmävarastossa
- Vähemmän kosteuden siirtymistä ja siten myös vähemmän jäätymistä katossa/lattialla – korkeampi hygienia (vrt. HACCP:n yleisohje)

Täysmittainen palvelu
- Asennustarkastus työmaalla – avustaminen asentamisessa ja käyttöönotossa

Kustannussäästöt
- Alempi energiankulutus – vähentynyt jäähdytyslaitteiden kuorma

Hyviä käyttökokemuksia ja paljon kiitosta

Laukaassa sijaitsevan kylmävaraston kulkuaukot varustettiin Biddle-ilmaverhokoneilla. Alusta asti käyttökokemukset ovat olleet hyviä: erittäin hyvä energiatalous ja stabiili lämpötila varaston eri osissa. Tekniikka on vastannut hyvin sille asetettuja odotuksia.

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy