Suomi English version Estonia Swedish Swedish

KYLMÄTILAT

Biddle on valmistanut erilaisia lämmitys ja ilmanvaihtolaitteita jo vuosia, eikä omaa asiantuntemusta pelkästään kaupallisten, julkisten ja teollisten rakennustan sisäilma-asioiden ratkaisemisessa, vaan myös kylmävarastoihin liittyen.

Biddlellä on laaja-alainen käytännön kokemus kylmävarastojen ilmastojen erotuksesta. Jokaisella kohteella on erilaiset tarpeet, ja tämän takia selvitämme perin pohjin kohdekohtaisesti mikä olisi paras ratkaisu. Tuemme sinua koko asennuksen ja käyttöönoton ajan varmistaaksemme että ratkaisu toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Kylmävarasto

Kun kylmävaraston ovi aukeaa, lämpimän huonetilan kostea ilma sekoittuu kuivan kylmävaraston kylmän ilman kanssa. Tällöin syntyy energiahäviöitä, huurua ja jään muodostumista, mukaan lukien liukastumisvaara. Lisäksi kylmävaraston lämpötilan nousu saattaa johtaa säilytettävien tuotteiden laadun heikentymiseen (Eurooppalaiset HACCP yleisohjeet).

Biddlen ratkaisut ilmastojen erottamiseen

Biddle on kehittänyt ilmaverhoratkaisuja erityisesti kylmävarastoja varten. Näiden avulla saadaan mm. Taattua helppo ja turvallinen pääsy sisälle ja ulos kylmävarastosta, pysyvä ja tasainen lämpötila sekä radikaalisti vähennettyä ilman huuruuntuminen ja jään muodostuminen. Biddlen ilmaverhojen avulla saadaan luotua optimaaliset erotteluolosuhteet kylmän ja lämpimän ilmaston välille. Ilmaverho kattaa koko avoimen oven ja ehkäisee näin kylmän ja lämpimän ilmaston sekoittumisen.

Biddlen ilmaverhoratkaisun hyödyt

Helppo kuljettavuus & nopea logistiikka
- Parempi näkyvyys - Vähemmän jäätymistä lattioilla - Vähemmän huurtumista oviaukossa - Nopeampi tavaroiden lastaus ja purku

Tasaisen kylmä lämpötila kylmävarastossa
- Vähemmän kosteuden siirtymistä ja siten myös vähemmän jäätymistä katossa/lattialla - Korkeampi hygienia (HACCP yleisohjeet)

Täysmittainen palvelu
- Asennustarkastus työmaalla - Avustaminen asentamisen ja käyttöönoton kanssa

Kustannussäästöt
- Alempi energiankulutus - Vähentynyt kuorma jäähdytyslaitteille

Ratkaisut

Esitteet

Kylmäsektori -esite

Referenssejä

Sipoon logistiikkakeskus
Lue lisää...