FI EN SE

TEOLLISUUSHALLIEN ILMANVAIHTO

Kerrostava ilmanjakotekniikka mahdollistaa raikkaan ja hyvän sisäilman riittävyyden konepajoihin ja varastohalleihin.

Sisäilman laadulla on oleellinen merkitys työntekijöiden jaksamiseen. Huono hengitysilma alkaa väsyttämään hyvin nopeasti ja yleinen vireystaso laskee. Lisäongelman tuovat ilman epäpuhtaudet ja tartuntariskit. Ongelma voidaan ratkaista oikealla ilmastointitekniikalla.

Stravent -kerrostava ilmanjakotekniikka on monella tavalla ylivoimainen ratkaisultaan ja siten oikea valinta. Testaukset ja tutkimustulokset sen ominaisuuksista ovat vakuuttavaa luettavaa. Käyttökokemukset kerrostavasta ilmanvaihdosta ovat mitä parhaimmat, aina raikas ilma, ei vetoa eikä häiritsevää huminaa.

Terveellisessä sisätilassa jaksetaan paremmin

Jo pelkästään hygienian takia on käytetty ilma saatava poistumaan työtiloista tehokkaasti. Se ei myöskään saa sekoittua tuloilman kanssa koska siitä saattaisi seurata mm. erilaisia tartuntoja sisäänhengityksen mukana. Näin tapahtuu perinteisessä sekoittuvassa ilmanvaihdossa. Siinä käytetty ilma ja epäpuhtaudet jäävät haitallisesti pyörimään työtiloihin. Varaston hyllyt ja tuotteet pysyvät puhtaampina, kun likaantunut ilma johdetaan tehokkaammin poistoon.

Merkittävää energiasäästöä paremmin tuloksin

Kerrostava ilmanjakotekniikka säästää energiaa noin 20 % perinteiseen sekoittavaan ilmanvaihtoon verrattuna. Stravent tekee sen lisäksi huomattavasti pienemmällä ilmamäärällä. Koska ilmastointi/lämmitys ovat koulukiinteistöjen suurimpia kulueriä, niin säästö on merkittävää luokkaa. Hallin katon ja lattian välinen lämpötilaero minimoituu ja tuloilman lämpötilaa voidaan tiputtaa joka tuo suuret säästöt lämmityskuluissa.

Miellyttävää työntekoa

Koska Stravent -kerrostava ilmanjakotekniikka ei aiheuta vetoa niin silloin ei myöskään esiinny siitä johtuvia niska eikä hartiaongelmia. Ilma on raikas ja miellyttävä. Näin työteho pysyy hyvänä ja vähentää turhia poissaoloja.

Stravent -kerrostava ilmanvaihtotekniikka sopii hyvin kaikenkokoisiin halleihin. Se mahdollistaa osaltaan vireän ja terveellisen työympäristön.

Hyvä ilmanlaatu on merkittävä opiskeluviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Samalla kun ilma vaihtuu, poistuvat poissaoloja aiheuttavat epäpuhtaudet työtiloista.

 

Ratkaisut

Artikkelit

Teollisuus-IV
Uudenlainen kerrostavan ilmanvaihdon tuloilmalaite teollisuustoimitiloja varten.

Säästä kustannuksissa

Referenssejä

  • ATA GEARS, Tampere
  • Machinery, Vantaa
  • ABB Azibod, Helsinki
  • Ensto, Vihreä Tehdas
  • ETS, Tallinna

Tuotteet

» SUUTINPUTKI S11

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy