FI EN SE

Kälviän kunnanviraston LVI-tekniset muutostyöt tehtiin 2004 - 2005.

Saneeratut tilat otettiin käyttöön vuonna 2005 ja monipuolisia käyttökokemuksia on muodostunut sekä kesä- ja talvikäytön osalta.

Sisäilman laadulle asetettiin korkeat laatuvaatimukset. Lähtökohtana oli sisäilmaluokituksen S1 - tavoitteet, jolloin sisäilman laadun tulee olla erittäin hyvä ja lämpöolosuhteet ovat viihtyisät kesällä ja talvella. Tilojen käyttäjien tuli pystyä yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja ja tarvittaessa parantamaan sisäilman laatua tehostamalla ilmanvaihtoa. Jäähdytys-, lämmitys- ja akustisten olosuhteiden tavoitetasoina käytettiin sisäilmastoluokan S1- tavoitetasoja sisäilmastoluokan S1 laatuvaatimukset ja ohjeet otettiin huomioon rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

LVI-suunnittelijalle talotekniset muutostyöt olivat haastavat. S1- sisäilmastovaatimukset tuli saada täytettyä erilaisissa tilaratkaisuissa. Omat erityisvaatimukset asettivat valtuustosalin ja atk-luokkien ilmanvaihto, joissa henkilömäärät ja lämpökuormat olivat tavanomaista suuremmat. Ylivieskan Suunnittelupalvelusta Tuomo Isoheiniemellä oli positiivisia käyttökokemuksia kerrostavasta ilmanjakotekniikasta jo aikaisemmin toteutetuista kohteista. Tilakohtaisina ilmanjako-, ja jäähdytyslaitteita käytettiin Straventin toimittamia jäähdytyspalkkeja, S11 - suutinputkia, sekä S44 ja S55 päätelaitteita.

Käyttäjien kokemukset kerrostavasta ilmanjakotekniikasta ovat olleet myönteiset ja sisäilman laadusta on saatu hyvää palautetta. Huonekohtaisesti säädettävä lämpötila lisää viihtyvyyttä ja parantaa käyttömukavuutta, kertoo tekninen johtaja Olli Karikon käyttäjienkokemuksista.

” Kälviän kunnanvirasto on tyypillinen saneerauskohde, jossa 60 – 70 luvulla rakennetun kohteen talotekniset järjestelmät uusittiin tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi ” ” Työhuoneiden takaseinälle asennettiin Straventin jäähdytyspalkit ja lämpötilan säätöyksiköt, jotka ovat lisänneet käyttömukavuutta ” ”Valtuustosalin alakattoon asennettiin Straventin jäähdytyskasetit ja ilmanvaihdon tehostus tapahtuu S11-suutinputkien kautta.

Laitteiden toimintaa ohjataan huonekohtaisesti lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden mukaan.”

”Rakentamisen monimuotoisuus on lisääntynyt ja sisäilman laatuun on kiinnitetty yhä enemmän huomioita.

Saneerauskohteissa taloteknisten järjestelmien erikois-suunnittelijalta edellytetään monipuolista kokemusta kanavien ja laitteiden sijoittelussa. Matalat huonekorkeudet, ja ahtaat tilaratkaisut vaikeuttavat putkistojen sijoittelua ja lisäävät työn vaativuutta.

Kunnantalon osalta voidaan todeta, että sisäilman laatu on selvästi parantunut ja käyttökokemukset ovat olleet myönteisiä, kertoi rakennustarkastaja Martti Pyykkö .

”Käyttäjien kokemukset kerrostavasta ilmanjakotekniikasta ovat olleet myönteiset ja sisäilman parantuneesta laadusta on saatu positiivista palautetta. Huonekohtaisesti säädettävä lämpötila lisää työviihtyvyyttä ja parantaa käyttömukavuutta, kertoo tekninen johtaja Olli Karikko käyttäjien kokemuksista.

Haastatellut ja kommentit :
Tekninen johtaja OLLI KARIKKO
Rakennustarkastaja MARTTI PYYKKÖ

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy