FI EN SE

Piippolan Kunnantalo saneerattiin vuonna 2005 - 2006.

LVI-tekniset rakennustyöt on pystytty tekemään kunnanviraston muutos - ja korjaustöiden yhteydessä. Saneeratut tilat otettiin käyttöön vuonna 2006.

Sisäilman laadulle asetettiin korkeat laatuvaatimukset. Lähtökohtana oli Sisäilmaluokituksen S1 – tavoitteet, jolloin sisäilman laadun tulee olla erittäin hyvä ja lämpöolosuhteiden viihtyisät kesällä ja talvella. Tilojen käyttäjien tuli pystyä yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja ja tarvittaessa parantamaan sisäilman laatua tehostamalla ilmanvaihtoa. Jäähdytys-, lämmitys- ja akustisten olosuhteiden tavoitetasoina käytettiin Sisäilmastoluokan S1- tavoitetasot, laatuvaatimukset ja ohjeet otettiin huomioon rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Talotekniikan erikois-suunnittelijalle talotekniset muutostyöt muodostuivat haastaviksi. S1- sisäilmastovaatimukset tuli pystyä täyttämään kaikissa tiloissa. Omat erityisvaatimukset asettivat valtuustosalin ja atk-luokkien ilmanvaihto, joissa henkilömäärät ja lämpökuormat olivat tavanomaista suuremmat. Insinööritoimisto Eero Jaatisella oli positiivisia käyttökokemuksia kerrostavasta ilmanjakotekniikasta jo aikaisemmin toteutetuissa kohteissa. Tilakohtaisina ilmanjako-, ja jäähdytyslaitteita käytettiin Straventin toimittamia jäähdytyspalkkeja, S11 – suutinputkia, sekä S44 ja S55 päätelaitteita.

Käyttäjien kokemukset tilojen lämpötilojen hallinnasta ja raikkaan sisäilman riittävyydestä ovat olleet myönteisiä. Ilmanjakolaitteiden äänettömyydestä ja sisäilman parantuneesta laadusta on saatu positiivista palautetta. Huonekohtaisesti säädettävä lämpötila on lisännyt viihtyvyyttä ja parantanut käyttömukavuutta, kertoi kunnan insinööri Marja Huikari käyttäjien kokemuksista.

”Kunnantalon saneeraus oli kunnalle merkittävä investointi. Toteutettuihin kohteisiin tutustuttiinuseammassa kohteessa, ja sisäilman laadulle asetettiin korkeat laatuvaatimukset, kertoi kunnaninsinööri Marja Huikari””Sisäilman laadulle asetettiin korkeat laatuvaatimukset. Lähtökohtana oli Sisäilmaluokituksen S1 – tavoitteet, jolloin sisäilman laadun tulee olla erittäin hyvä ja lämpöolosuhteiden viihtyisät kesällä ja talvella. Tilojen käyttäjien tuli pystyä yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja ja tarvittaessa parantamaan sisäilman laatua tehostamalla ilmanvaihtoa. Jäähdytys-, lämmitys- ja akustisten olosuhteiden tavoitetasoina käytettiin Sisäilmastoluokan S1- tavoitetasoja, laatuvaatimukset ja ohjeet otettiin huomioon rakennushankkeen kaikissa vaiheissa, kertoi taloteknisestä suunnittelusta vastannut Eero Jaatinen.

LVI-suunnittelijalle talotekniset muutostyöt olivat haastavat. S1- sisäilmastovaatimukset tuli saada täytettyä erilaisissa tilaratkaisuissa. Omat erityisvaatimukset asettivat valtuustosalin ja atk-luokkien ilmanvaihto, joissa henkilömäärät ja lämpökuormatolivat tavanomaista suuremmat. Tilakohtaisina ilmanjakolaitteita käytettiin Straventin toimittamia S11 – suutinputkia ja S 55 päätelaitteita.Ilmanvaihdon ohjaus ja käytön tehostus tehdäänkohonneen lämpötilan ja hiilidioksipitoisuuden mukaan. Sisäilma on pysynyt raikkaana läpi opetustuntien ja oppilaat ovat jaksaneet keskittyä opetukseen paremmin, kertoi atk-opettaja Soile Isolehto.

Kiinteistöhuollosta Unto Hillo totesi, että ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa ja toiminnan ohjausta on seurattu tarkemmin ja sisäilman on todettu pysyneen hyvällä tasolla. Jopa tiloissa, joissalämpökuormitusta on ollut normaalia enemmän on Sisäilmaluokituksen määrittelemän S1 – luokan tavoitearvot alitettu mm. hiilidioksiidipitoisuuden suhteen.

 
Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy