FI EN SE

Nyt on aika toteuttaa uutta ajattelua ja kehittää savurajoitusta henkilöturvallisuuden puolesta!

BASIC on nerokkaan yksinkertainen savurajoitin, joka tekee asuin- ja majoitustilojen ilmanvaihtojärjestelmien savukaasusuojauksen edulliseksi, turvalliseksi ja helppokäyttöiseksi. Basic on omatoiminen savurajoitin, joka toimii palopaineen perusteella.

Nämä majoitustilojen järjestelmät mitoitetaan E1 perusteella, Rakennusten paloturvallisuus, kohta 1.3.2: Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Tämä on nykyaikaista toiminnallista mitoittamista jonka teemme puolestanne.

RATKAISU: Basic asennetaan kuristimien sijaan tilakohtaisesti ja käyvät IV-kojeet. Toisin sanoen ilmanvaihtokoneet pidetään palon alkuhetket päällä siihen asti kun pelastuslaitos tulee paikalle. Vaakakanavat paloeristettään roilolle asti käytävillä. Roilot EI60 ja kanavat ovat roilossa eristämättä. Ei kerroskohtaisia savupeltejä. Palotilanteessa sähkönsyöttö varmistettu 60 minuuttia. IV-koneelle rakennetaan LTO:n ja suodattimen ohitus.

HYÖDYT: 

  • Rajoittaa tehokkaammin savukaasujen leviämistä kuin savupellin käyttö 
  • Edullisempi järjestelmä 
  • Vähemmän huoltoa vaativa (kustannussäästöä)
  • Puhaltimien ollessa käynnissä on palopaine matalampi kuin savupeltien sulkeutuessa

Matalampi palopaine helpottaa Pelastuslaitoksen sisäänmenoa asuntoon. Puhaltimien ollessa käytössä poisto auttaa savunpoistossa joka parantaa savunhallintaa ja pienempi määrä pääsee leviämään kerrokseen. Pienempi savukaasumäärä palotilassa takaa paremman näkyvyyden palomiehille joka lisää helpottaa pelastustyötä. Ei vaadi sähköistä ohjausta tai valvontaaEi riippuvainen savuilmaisimista. Kokonaan omatoiminen joten käyttövarmempi. Luotettavampi ratkaisu kuin indikointiin perustuvat ratkaisut riskienhallinnan näkökulmasta. Koska savukaasuja ei tuloilmajärjestelmässä – nopea käyttöönotto huoneistopalon jälkeen.

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy