FI EN SE

Stravent on ympäristövastuullisten ratkaisujen edelläkävijä

Me Straventilla teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että laitteemme olisivat ympäristövaikutuksiltaan yhä vähäisempiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne suunnitellaan energian hyötysuhteeltaan paremmiksi, niistä tehdään entistä kestävämpiä ja varmistetaan, että ne pystytään elinkaaren lopuksi kierrättämään vielä tehokkaammin.

Valitsemalla ratkaisumme teet merkittävän ympäristöteon!

 

Jopa 20 vuoden käyttöikä

Käytämme ainoastaan kestäviä materiaaleja ja laitteistamme rakennetaan tukevarakenteisia. Tämä yhdessä puhaltimien optimoitujen kierroslukujen kanssa vähentää tärinää ja siitä aiheutuvaa rasitusta. Näin saavutetaan yleisesti 10-20 vuoden käyttöikä. Pitkäikäisyys pienentää elinkaarikustannuksia ja ympäristökuormaa.

 

Oikea mitoitus pohjoisiin oloihin - pienempi kulutus

Tarjoamme vain ratkaisuja, jotka ovat oikein mitoitettuja Suomen sääolosuhteisiin. Laitteiden kapasiteetti on aina oikeanlainen kuhunkin käyttökohteeseen. Näin saavutetaan parempi hyötysuhde ja tuntuvasti pienempi sähkönkulutus.

 

Patentoidut ratkaisut lisäävät tehokkuutta

Ilmantasaaja-tekniikka: Vähentää 94 % lämpöhäviöitä ja parantaa ilmasuihkun läpäisykykyä (alaspäin) 40 %:lla ja näin energiaa tarvitaan vähemmän saman ilmasulun ylläpitämiseksi.


CA-tekniikka: Kasvattaa ilmamäärää muuttamatta ilman nopeutta, vähentää turbulenssia ja mahdollistaa suuremmat energiansäästöt vaihtelevissa olosuhteissa.

 

Tavoitteena jopa 99 % kierrätettävyys

Laitteemme on suunniteltu sellaisista materiaaleista, että ne ovat mahdollisimman hyvin kierrätettävissä. Niiden valmistuksessa käytetään erittäin tarkkoja tietokoneoptimoituja työstölaitteita, joilla vähennetään syntyvää jätettä. Huippumodernien jätteenkeräysjärjestelmien ansiosta voidaan tuotannossa uusiokäyttää lähes kaikki syntyvä hukkamateriaali.

 

Ilmoitamme avoimesti laitteidemme hyötysuhdeluvut

Osana ympäristövastuullisuuttamme ilmoitamme aina laitteidemme SFP-luvun (Specific Fan Power). Luku kertoo ilmaverhopuhaltimien ominaissähkötehon kulutuksen. Vertailemalla sitä muiden valmistajien lukuihin, voidaan valita kokonaistehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät ratkaisut.

Ilmaverhojemme ominaissähkötehon kulutus on 20 % pienempi kuin muilla valmistajilla.

 

Aktiivinen tuotekehitys

Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Tästä ovat esimerkkinä ilmaverhojen hybridimallit, jotka voidaan liittää lämpöpumppu- ja aurinkopaneelijärjestelmiin.

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy