Hallittu ilmanvaihto antaa aikaa tulipalotilanteessa


02.05.2018
Uutiset
Stravent

Palokaasujen leviämisen ja palopaineen nousun estäminen ovat erityisen tärkeitä hoivakotien kaltaisissa kohteissa.

Asukkaat eivät välttämättä pysty poistumaan huonetiloista omin avuin tulipalotilanteessa. Hallitulla ilmanvaihdolla ja palopaineen poistolla annetaan lisäminuutteja ihmisten evakuointiin.

Suomessa yleinen käytäntö palokaasuilta suojautumisessa on palokuristinten käyttö ilmanvaihtojärjestelmissä ja ilmanvaihdon kytkeminen pois päältä tulipalotilanteessa. Kun ilmanvaihto pysäytetään, eivät vaaralliset palokaasut pääse poistumaan ilmastointikanavista, vaan ne leviävät kanavien kautta huoneesta toiseen. Palokuristimet eivät pysty täysin estämään palokaasujen leviämistä. Tilannetta hankaloittaa palopaineen nouseminen, jolloin sisäänpäin aukeavien ovien avaaminen vaikeutuu ja saattaa olla jopa mahdotonta.

Huomattavasti enemmän aikaa ihmisten pelastautumiselle ja pelastamiselle tarjoaa palokaasujen hallittu poisto. Hallitussa ratkaisussa ilmanvaihto pidetään käynnissä tulipalon aikana. Jokaisen palosolun tuloilmahaarassa on savukaasurajoitin, ja ainoastaan palotilan rajoitin sulkeutuu heti palon alkuvaiheessa estäen palokaasujen leviämisen tilasta toiseen ilmanvaihtokanaviston kautta.

- Aalto-yliopistossa vuosina 2015 - 2016 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että nykyaikainen tiivis rakennus edesauttaa palokaasujen leviämistä ja palopaineen nousua. Ilmanvaihdon sulkeminen tekee tilasta vieläkin tiiviimmän eli pahentaa tilannetta entisestäänkin. Tämä puoltaa hallitun ilmanvaihdon käyttämistä tulipalotilanteessa, Stravent Oy:n myyntijohtaja Peter Biström mainitsee. Biström huomauttaa, että tämän vuoden alussa tulivat voimaan uudet rakentamisen asetukset, mutta ilmanvaihtoon liittyviä paloohjeita päivitetään edelleen. Syksyllä voimaan tulevissa ohjeissa tullaan luultavasti kieltämään palokuristinten käyttö esimerkiksi hoivakohteissa. Sairaaloissa palokuristinten käyttö päättyi jo useita vuosia sitten.

Basic-savukaasurajoittimilla turvaa hoivakoteihin

Straventin tuotevalikoimaan kuuluva mekaaninen Basic-savukaasunrajoitin reagoi palopaineeseen ja sulkee tuloilmakanavan heti palon alkuvaiheessa. Poistoilmanvaihto sen sijaan pysyy koko ajan toiminnassa. Näin saadaan pienennettyä palopainetta ja kokonaan estettyä palokaasujen leviäminen ilmanvaihtokanavistossa. Käynnissä olevaan ilmanvaihtoon ja Basic-savukaasunrajoittimiin perustuva palokaasujen hallintaratkaisu soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi sairaaloihin, hoivakoteihin ja hotelleihin, joissa on paljon samankaltaisia tiloja ja sisällä paljon ihmisiä. Basic-rajoittimia on asennettu useissa sote-tilojen uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa.

- Investointi teknisesti luotettaviin ja täysin huoltovapaisiin Basic-savukaasunrajoittimiin tarkoittaa kokonaistaloudellista investointia ihmisten turvallisuuden varmistamiseen ja omaisuuden suojaamiseen. Investointikustannuksista puhuttaessa on syytä miettiä, ovatko tärkeämpiä säästetyt eurot vai säästetyt ihmishenget, Biström toteaa. 

Basic

KunnallisSuomi 2018

06.02.2020

Joutsan uusi sote-keskus rakentuu parhaillaan vanhan terveyskeskuksen viereen. Kyseessä on Joutsan kunnan merkittävin rakennushanke vuosiin. Stravent toimittaa laajasta tuotevalikoimasta teknisesti ja taloudellisesti optimoidut ratkaisut ovikohtaisesti.

18.01.2020

Länsimetron jatko on rakenteilla Espoon Matinkylästä Kivenlahteen. Tekeillä on seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

19.11.2019

Skanska rakentaa Helsingin Kalasatamaan Kaupunkiympäristötalon, joka kokoaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan palvelut saman katon alle. Sinne haluttiin laadukkaat ja toimivat ilmaverhokoneet, jotka ovat myös energiatehokkaat. Stravent toimittaa kohteeseen Biddlen SensAir-ilmaverhoja ja Biddlen IndAC2-ilmaverhoja loppuvuodesta 2019.