FI EN SE

ERI ILMAVERHOJEN VERTAILU


Tekniset tiedot, jotka tulee esittää kirjallisena:

-mitat

-sähkötiedot ja SFP-luku

-moottorityyppi

-montako puhallinnopeutta?

-mitkä ovat ilman nopeudet, m/s, eri portailla? Äänitasot eri nopeuksilla?

-äänitiedot mitoitustilanteessa, -26 C

-ilmamäärä mitoitustilanteessa, -26 C

-patterin teho mitoitustilanteessa, -26 C ja sisälämpötilassa +20 C; KONEAJO!

-Koneajo mitoitustilanteessa; teho, ilmamäärä, ilman lämpötilat, ilman nopeus, äänitaso, vesivirta, veden lämpötilat sekä veden nopeus patterijakeessa (turbulenttisuus vs. laminaarisuus)

-magneetti- vai moottoriventtiili?

-integroituna koneessa vai irrallinen?

-luettelo automatiikkaan liittyvistä laitteista. Kuka asentaa? Kuka johdottaa? Kuka kytkee?

-Esittäkää mallisäätökaavio, jossa näkyvät em. rajat.

-toiminta muuttuvissa olosuhteissa; toimintaselostus ja mahd. säätökäyrä.

-täytyykö em. käyrä mallintaa VAK:iin? VAI onko se laskettu ja määritelty koneen sisäisessä automatiikassa?

-lämmityksen tarpeen mukainen ohjaus? Miten toteutettu?

Kysymykset:

-mikä on oviverhonne hyötysuhde? 100 % = ikiliikkuja.

-missä se on mitattu ja miten se on laskettu ja määritelty? Matemaattinen perusta.

-mitä lämpötiloja koneen automatiikka mittaa?

-mitataanko ulkolämpötilaa?

-mittaatteko sisälämpötilaa?

-mittaatteko imuilman lämpötilaa?

-mitataanko ulospuhalluksen lämpötilaa?

-mitataanko vesilämpötiloja?

-edellisiin liittyen ohjataan tilan lämmitystä?

-kuinka säätö reagoi ulkolämpötilan muutokseen? Näytä toiminto säätökaaviosta?

- kuinka säätö reagoi sisälämpötilaan/muutokseen? Näytä toiminto säätökaaviosta?

-millä perusteella nopeutta muutetaan? Mikä ohjelma? Matemaattinen perusta? Kaava? Hatusta piirretty säätökäyrä? Vertaa DOORLOSS, VACP.

-miten asennuskorkeus vaikuttaa puhallinnopeuteen? Onko käyrä sama asennuskorkeudesta riippumatta? ”mitä korkeammalta puhalletaan, sitä isompi täytyy olla impulssin”.

-onko teillä vakio säätökäyrä kaikille oville (siis ulkolämpötilasta riippuvana)? Näytä käyrä/kaavio 2,2 ja 3,5 metriä korkealle ovelle. Näytä miten tarvittava nopeus tässä lasketaan?

-onko teillä sama vakiokäyrä jokaiselle konekoolle? Tarvittavasta ilmamäärästä tai oven koosta riippumatta?

-esitelkää säädin; onko sitä helppo ohjelmoida? Mitä syöttöarvoja siihen syötetään? Mitä mittaustietoja siitä saadaan ladattua ulos, esim. exel-taulukkoon? Tulko, Timu, Tpuhallus, Thuone? Puhallinnopeudet ja tehot ajan funtiona?

BIDDLEn automaattisen ohjauksen hyötysuhde on 80-94 %, PERUSTEET


Straventin mitoituslaskelmat:

-DOORLOSS-ohjelma; avoimen oviaukon tehontarve. Perusteena oven koko ja konvektion aiheuttama tehontarve eri ulkolämpötiloissa ja vakio sisälämpötilassa. Tämä ohjelma sisäänrakennettu Biddlen automatiikkaan piirilevylle (CHIPS).

-tehontarve; sama tulos käsin laskemalla.

-VACP-ohjelma; kuinka suuri ilmamäärä ja nopeus (=impulssi) tarvitaan, jotta ilmapatja jaksaa lattiaan asti eri ulkolämpötiloilla. Jatkuvan laskennan perusteena on oviaukon koko, koneen asennuskorkeus sekä ulko- ja sisälämpötilojen mittaukset. Mitä korkeammalle kone asennetaan, sitä suurempi impulssi tarvitaan, jotta ilmapatja ylettäisi lattiaan asti. Tämä ohjelma sisäänrakennettu Biddlen automatiikkaan piirilevylle (CHIPS).

-kohteen mitoitusajot ovat ohessa liitteenä. Voiko kilpailija esittää vastaavat?

Lämmityksen tarpeenmukainen säätö:

-koneen sisään on integroitu 2-tiemoottoriventtiili.

-sisälämpötilamittauksen perusteella CHIPS-automatiikka ohjaa ulospuhalluslämpötilaa säätämällä moottoriventtiilin asentoa.

-tuulikaappia lämmitetään AINOASTAAN TARVITTAESSA.

-lämmityksen TEHOSTUS; jos määrätyn ajan kuluessa ei saavuteta haluttua sisälämpötilaa, kone tehostaa automaattisesti impulssia yhdellä portaalla (esim. poikkeuksellinen tuulenpaine / läpiveto).

Impulssin (ilmamäärän ja puhallusnopeuden) laskenta ja määritys:

-ilmapatjan tulee jaksaa lattiaan asti. Se ei saa törmätä lattiaan, eikä se saa olla liian heikko. (VACP-ohjelma)

-CHIPS MÄÄRITTÄÄ impulssin suuruuden perustuen mittauksiin; puhalluskorkeus, ulkolämpötila ja sisälämpötila. CHIPS reagoi aina automaattisesti olosuhteiden muutoksiin. VACP.


Patentoitu laminaaritasaaja

-painekammio ja laminaaritasaaja-yhdistelmä tasoittaa puhaltimissa syntyviä pyörteitä ja vähentää turbulenssiä.

-tämän vuoksi voidaan lähtönopeutta pienentää. -> vähemmän häviöitä, vähemmän turbulenttisuutta.

Optimoitu ulospuhallusnopeus

-mitä suurempi nopeus on ulospuhalluksessa, sitä suuremmat ovat häviöt. Tietyillä valmistajilla huippunopeus on jopa 25 m/s. CA2-oviverhon max-nopeus on 8,3 m/s.

-CA2-oviverhossa kutakin puhallinnopeutta (7 kpl) vastaa tietty ulospuhallusaukon leveys. Ulospuhallusaukossa on moottoripelti.

-lähtönopeus vaihtelee välillä 5,8 – 8,3 m/s (nopeudet 1-7). -> vähemmän häviöitä, vähemmän turbulenttisuutta.

Puhallinnopeuksien määrä

-7 kpl -> tarkempi säätö -> parempi hyötysuhde, vähemmän häviöitä.

-Kohteen mallisäätökaavio on liitteenä. Voiko kilpailija esittää vastaavan?

ROI-laskelma

- perustuu mm. rakennusten energialaskennan referenssivuoden (D3 2012) tunnittaisiin ulkolämpötiloihin (”tunnittainen pysyvyyskäyrä”) -> saadaan tunnit, h.

-Tehontarve on laskettu DOORLOSS-ohjelmalla. -> saadaan kilowatit, kW.

-lisäksi on tarvittu oven aukioloajat; h/vrk ja vrk/viikossa sekä energian hinta. -> saadaan tarkin mahdollinen takaisinmaksulaskelma, ROI.

-Kohteen mallioven ROI-laskelma on liitteenä. Voiko kilpailija esittää vastaavan?

 

Lataa tiedosto (pdf)

 

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy