FI EN SE

Artikkelit

Bättre yttre lufttäthet = sämre inre brandsäkerhet


Syftet med denna artikel är att uppskatta inre brandgasspridning mellan olika intilliggande lägenheter i ett flerbostadshus och hur det påverkar den inre brandsäkerheten.

Spridningen sker genom otätheter mellan lägenheter. Det finns ett krav för tillåten brandgasspridning mellan bostäder via ventilationssystem, vilket kan anges som att brandgaserna ska spädas ut en faktor 100. Ventilationssystemets inverkan på den inre brandgasspridningen kommer att beaktas, men brandgasspridning via ventilationssystem antas inte inträffa.

Artikelförfattare är Tomas Fagergren, Brandskyddslaget AB och Lars Jensen, Installationsteknik, Lunds tekniska högskola.

Läs hela artikeln

Bygg & teknik nr 6/15.

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy