FI EN SE

Palopaine hallintaan


18.01.2017
Arkisto
Stravent

Aalto-yliopiston tutkimus asuntopalojen paineenhallinnasta on valmistunut. Tutkimuksessa selvitettiin rakennuksen ilmanvaihdon ja tiiveyden vaikutuksia palopaineen hallintaan, savun leviämiseen ja tiloissa oleskelevien turvallisuuteen. 

Lähde: KunnallisSuomi-lehden tammikuun numero (12.1.2017)

Tutkimuksessa havaittiin, että palopaine on sitä korkeampi, mitä tiiviimpi rakennus on. Tällöin savu ei pääse pois rakennuksesta vaan leviää sen sisällä, mikä hankaloittaa evakuointia. Loppuraportissa esitetäänkin, että suuren ylipaineen riskiä voidaan hallita jättämällä poistoilmakanava avoimeksi ja pitämällä poistoilmapuhallin käynnissä.

- Yksi vaihtoehto hallita suuren ylipaineen riskiä on käyttää poistoilmakanavia, mutta niiden riittävä mitoitus tulee jättää LVI-asiantuntijan tehtäväksi. Tähän mitoitusasiaan yritämme Aalto-yliopistossa tuottaa lisätietoa ensi kevään aikana. Tiiviin vaipan tai osastoinnin ja savupeltien yhdistelmä voi toimia
palotilanteessa yllättävällä tavalla. Savunhallinnan ratkaisuissa pitää myöskin ottaa tämä painekysymys huomioon. Lisäksi rakennusautomaatiota suunniteltaessa olisi hyvä lähteä siitä, että poistoilmapuhaltimet pidetään päällä myös palon aikana, selvittää paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikka Aalto-yliopistosta. 

Sovellettavissa sairaaloihin

Tutkimuksessa keskityttiin etupäässä asuinrakennusten tiiveyteen ja savun leviämiseen asuntopaloissa. Tulokset ovat kuitenkin sovellettavissa esimerkiksi sairaaloihin, hoitokoteihin, vankilarakennuksiin ja hotelleihin.

- Sairaalapuolella hoitajien täytyy evakuoida potilaita, joista osa voi olla hyvin huonokuntoisia. Mitä vähemmän savua on käytävillä, sen helpommin evakuointi etenee. Tämä pitäisi ottaa kokonaisuudessa huomioon, kun ilmanvaihtoa suunnitellaan, Stravent Oy:n myyntijohtaja Peter Biström sanoo. Palopaineen riski on suurimmillaan nykyaikaisissa, energiatehokkaissa rakennuksissa. Biström kertoo, että ongelmaa pahentaa perinteinen suljettava ilmanvaihto. Järjestelmä sulkee tulo- ja poistoilmakanavat välittömästi, kun savua havaitaan. Näin rakennuksesta tulee tavallistakin tiiviimpi ja paine sen sisällä nousee entisestään. 

Ratkaisuna savukaasunrajoitin

Aalto-yliopiston tutkimuksen loppuraportissa todetaan myös, että tulipalon aiheuttama ylipaine on suositeltavaa ottaa huomioon rakentamismääräyksissä. Stravent tarjoaa ratkaisuksi palopaineen hallintaan Basic-savukaasunrajoitinta.

- Basic-järjestelmällä pienennetään palopainetta palon alkuvaiheessa rakennuksen normaalilla ilmanvaihtojärjestelmällä siihen asti, kunnes pelastuslaitos tulee paikalle. Ratkaisu sulkee tuloilmakanavan mutta pitää poistoilmanvaihdon päällä ja purkaa palopainetta sitä kautta, joten savua leviää huomattavasti vähemmän rakennuksen sisällä, Biström selvittää.

Stravent on toimittanut savukaasunrajoittimia muun muassa lukuisiin hoitolaitoksiin, Seinäjoen sairaalan uudisosaan ja Porvoon sairaalaan. Ratkaisu on lähtökohtana myös
Turun T3-sairaalan ja Kajaanin uuden sairaalan suunnittelussa. Muista kohteista Biström mainitsee Pajulahden urheilukeskuksen hotelliosan.

 

* Palopaineen hallinta huoneistopaloissa (PAHAHUPA) -tutkimus kesti toukokuusta 2015 joulukuuhun 2016. Tutkimusta veti Aalto-yliopisto ja ohjausryhmässä olivat mukana muun muassa Rikosseuraamusvirasto ja ympäristöministeriö. Fyysiset mittaukset teki VTT. Lisätietoa tutkimuksesta saa Aalto-yliopiston Tutkimus-sivulta ja Straventin kotisivulta.

23.04.2024

Hagabin Basic 4 -takaisinvirtaussuojalle löytyy nyt EPD-ympäristöseloste!

12.09.2023

Lyngsonin paneeliradiaattoreille ja Lisa-konvektorille löytyy nyt EPD-ympäristöselosteet!

09.06.2023

Stravent toimittaa Helsingin Aleksanterinkatu 40:ssä sijaitsevaan saneerattavaan hotellikiinteistöön 142 kpl Vasatherm Visper -puhallinkonvektoreita. Toimitukset alkavat kesällä 2023.

Suomen_vahvimmat_2024
Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy