UUTISET

Uusin Basic-esite on ilmestynyt!


05.03.2016
Arkisto
Stravent

Basic toimii takaisinvirtaussuojana tulokanavissa estäen savukaasun leviämistä huoneistosta toiseen, kun puhaltimet ovat käynnissä.

Järjestelmällä pyritään palopaineen minimointiin pitämällä poistopuhallin päällä palon alkuhetkillä.  Lataa Basic-yleisesite.

Paine syntyy lämpimän ilman laajentuessa työntäen kylmempää huoneilmaa tieltään. Järjestelmän käyttö on edullista ja sopii hyvin asuntoihin, hoivarakentamiseen, hotelleihin ja vuodeosastoille. Tämä on yksinkertainen keino lisätä turvallisuutta asuintiloissa, varsinkin niiden ihmisten osalta, joiden liikuntakyky on rajoittunutta. 

Olemme olleet mukana Aalto-yliopiston huoneistopalotutkimuksessa, joka vahvistaa palon alkuhetken lämpölaajenemisesta johtuvan paineen voimakkaan nousun. Paineen nousu voi aiheuttaa  huoneistoissa jopa rakenteellisia vaurioita ja rikkoutumisia. Tämä riski korostuu varsinkin matalaenergia- ja korkearakentamisessa, missä rakenteiden tiiviys on viety huippuunsa. Tutkimuksen tuloksena on nyt mahdollista simuloida FDS-ohjelmalla palopaineen suuruutta palon alkuhetkillä ja tehdä mahdollisesti tarvittavat suunnitelmat paineen hallitsemiseksi niin rakenteellisesti kuin mekaanisestikin. Aalto-yliopisto julkaisee tuloksia huhtikuussa 2016. 

Kysymyksiin vastaa mielellään savunhallinnan asiantuntijamme Peter Biström (09 4241 3638), joka oli myös paikalla, kun palokokeita tehtiin.