FI EN SE

Paineenhallinta huoneistopaloissa


17.03.2015
Arkisto
Stravent

Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt myöntää Aalto-yliopiston johtamalle konsortiolle avustusta ”Paineenhallinta huoneistopaloissa” -hankkeeseen ajalle 1.5.2015 - 31.10.2016.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön asuntopalon paineen ja virtauksen laskentamenetelmiä. Samalla arvioidaan paineennoususta aiheutuvia riskejä poistumiselle, rakenteiden eheydelle ja matalaenergiarakentamisen vaikutuksia paineen kehittymiselle. Tutkimuksessa selvitetään vaihtoehtoisia tapoja hallita asuntohuoneiston painetta tulipalon aikana ja arvioidaan jatkotutkimustarpeet.

Lisäksi hankkeen avulla pyritään edistämään yhteisen päätöksentekoprosessin kehittymistä kehittymistä pelastusviranomaisen asiantuntijatyöhön.

Projektin tuloksena saadaan ohjeita tulipalon aikaisten paine-erojen ja virtausten simulointiin sekä suosituksia palopaineen aiheuttamien riskien vähentämiseksi, palopaineen hallintaan energiatehokkaassa rakentamisessa sekä selvitys paineen nousun aiheuttamista riskeistä asuinkerrostaloissa ja vankiloissa.

Tutkimuksen toteuttajina toimivat Aalto-yliopisto, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, Stravent Oy, Paloteknillinen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hankkeen muita rahoittajia ovat Hagab Oy, Rikosseuraamuslaitos ja ympäristöministeriö. Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi edustus myös sisäministeriön pelastusosastolta ja Pelastusopistolta.

Lisätietoja ja materiaalia saa savunhallinta-asiantuntijaltamme Peter Biströmiltä, puh. (09) 4241 3638.

Hyvää kevättä!

Timo Karkulahti

23.04.2024

Hagabin Basic 4 -takaisinvirtaussuojalle löytyy nyt EPD-ympäristöseloste!

12.09.2023

Lyngsonin paneeliradiaattoreille ja Lisa-konvektorille löytyy nyt EPD-ympäristöselosteet!

09.06.2023

Stravent toimittaa Helsingin Aleksanterinkatu 40:ssä sijaitsevaan saneerattavaan hotellikiinteistöön 142 kpl Vasatherm Visper -puhallinkonvektoreita. Toimitukset alkavat kesällä 2023.

Suomen_vahvimmat_2024
Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy