FI EN SE

Tiedote


26.02.2014
Arkisto
Stravent

Stravent panostaa toimintaansa lähialueille sekä savunhallintaan!

Kysynnän voimakkaan kasvun takia asiantuntijajoukkomme vahvistuu insinööri Peter Biströmillä. Hänen tulee työskentelemään savunhallinnan ratkaisujen parissa sekä kehittämään vientiä lähialueilla. Peter siirtyy Stravent Oy:lle insinööritoimisto Granlund Oy:stä Helsingistä, jossa hän työskenteli ryhmänvetäjänä.

Positiivista palutetta Sairaalapäiviltä

Olimme helmikuussa Sairaalapäivillä Finlandia – talolla esittelemässä BASIC savurajoitinta. Seminaarissa käydyissä keskusteluissa kävi hyvin voimakkaasti ilmi, että tänä päivänä sairaaloissa pidetään puhaltimia pidetään päällä, jolloin palon alkuhetkien palopaineen nousua ja savukaasujen leviämistä voidaan hidastaa, kunnes pelastuslaitos saapuu paikalle. Tärkeintä on, että evakuointiin käytettävää aikaa saadaan lisättyä ja savun purkautumista käytäviin minimoitua. Pelastuslaitoksen kannanotto luennolla esitettyyn kysymykseen poiston päällä pitämiseen vahvisti käytön hyödyn!

BASIC on omatoiminen savurajoitin joka toimii palopaineen perusteella. BASIC ei siis tarvitse moottoreita, ohjausta tai sähkökaapelointeja. Yleisesti on tiedossa, etteivät nykyisin käytössä olevat ”palokuristimet” suojaa tehokkaasti savukaasuilta palotilan korkean paineen johdosta. Tämä on johtanut palotilanteissa savukaasujen vuotamiseen viereisiin huoneisiin. Eristämättömissä poistokanavissa se voi aiheuttaa syttymisvaaran korkean pintalämpötilan takia. BASIC järjestelmä mahdollistaa myös pidemmän ajan evakuoida asukkaat majoitustiloista, kun palopaineen nousu  ja savukaasujen leviäminen on hitaampaa! Matalampi palopaine puhaltimien käydessä pienentää myös rakenteiden rikkoutumisen riskiä, joka yleensä johtaa yleissyttymiseen.

Toivottavasti nämä käyttöturvallisuutta lisäävät hyödyt huomioidaan Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – E7-ohjeiden uusimisen yhteydessä, eikä anneta ennakkoluulojen vaikeuttaa turvallisuuden parantamista asuinrakentamisessa. Turvapäälliköiltä saamamme palaute on kannustavaa, ja uskomme tiedon voimaan tälläkin saralla.

Palopäällystöpäivät 20-22.3 Jyväskylässä

Olemme mukana tapahtumassa kertomassa käyvistä puhaltimista sekä BASIC palorajoittimen toiminnasta. Aikaisemman palautteen johdosta haluamme jatkaa yhteistyötä pelastusalan ammattilaisten kanssa, joilla on paras tuntemus palon dynamiikasta.  Ole hyvä, ja ota yhteyttä meihin, jos suunnittelette hanketta, missä on tarkoitus panostaa asumisen turvallisuuteen ja hyvään  savunhallintaan.

Tulemme mielellämme kertomaan Teille enemmän ratkaisuistamme.

Terveisin,
Timo Karkulahti

 

23.04.2024

Hagabin Basic 4 -takaisinvirtaussuojalle löytyy nyt EPD-ympäristöseloste!

12.09.2023

Lyngsonin paneeliradiaattoreille ja Lisa-konvektorille löytyy nyt EPD-ympäristöselosteet!

09.06.2023

Stravent toimittaa Helsingin Aleksanterinkatu 40:ssä sijaitsevaan saneerattavaan hotellikiinteistöön 142 kpl Vasatherm Visper -puhallinkonvektoreita. Toimitukset alkavat kesällä 2023.

Suomen_vahvimmat_2024
Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy