FI EN SE

Nyt ne ovat täällä!


27.02.2014
Arkisto
Stravent

”Käyvät puhaltimet” tulivat Liperin Honkalampi - keskukseen.

honkalampi keskus

Laitos on tehostettua palveluasumista varten suunniteltu rakennus, missä asukkaiden turvallisuus asetetaan etusijalle. Kun perinteiset savukaasuratkaisut vain lisäävät palon sattuessa savun leviämistä, ja altistavat asukkaat helposti vaarallisille savukaasuille – valittiin kohteeseen turvallinen BASIC savurajoitin. BASIC savukaasurajoittimien toimitukset Honkalampikeskukseen alkavat huhtikuussa.

Takaisinvirtausventtiili BASIC on savurajoitin, joka tekee asuin- ja majoitustilojen ilmanvaihtojärjestelmien savukaasusuojauksen edulliseksi, turvalliseksi ja helppokäyttöiseksi. BASIC on omatoiminen savurajoitin, joka toimii palopaineen perusteella. BASIC ei siis tarvitse moottoreita, ohjausta tai sähkökaapelointeja. On yleisesti tiedossa, etteivät nykyisin käytössä olevat ”palokuristimet” suojaa tehokkaasti savukaasuilta. Tämä on johtanut palotilanteissa savukaasujen vuotamiseen viereisiin huoneisiin. BASIC järjestelmä mahdollistaa myös pidemmän ajan evakuoida asukkaat majoitustiloista, kun palopaineen nousu ja savukaasujen leviäminen on hitaampaa! Palopaineen alentaminen ”käyvillä puhaltimilla” vaikuttaa siten, että ikkunoihin kohdistuva paine pysyy pienempänä palotilassa ja siten saattaa estää ikkunoiden rikkoutumista ja palon yleissyttymistä rakennuksessa. Näin vältytään myös mahdollisesti suurilta taloudellisilta vahingoilta. BASIC on tähän tilanteeseen suunniteltu optimaalinen savurajoitin.

Tutustu kotisivuillamme olevaan videoon ja muuhun oppikirjamateriaaliin. Käyvien puhaltimien käyttöä opetetaan Ruotsissa niin palokonsulteille, LVI-insinööreille kuin pelastuslaitoksen henkilöstöllekin. On sääli, että Suomessa ei vielä toimita parhaan tiedon perusteella, vaan ajetaan itsekkäästi valmistajapolitiikan mukaisia ratkaisuja. Lisätietoja antaa savunhallinta-asiantuntijamme Peter Biström puh. 09 – 4241 3638.

Kehitysvammapalvelujen tarve on muuttunut yhä laitoshuoltopainotteisesta palvelusta avohuoltopainotteisemmaksi. Avohuoltopainotteisen toiminnan ja tehostetun palveluasumisen tarpeiden voidaan ennakoida lisääntyvän tulevaisuudessa. PKSSK:n sosiaalipalvelujen toiminta-ajatuksena on sijoittaa Honkalampi-keskuksen tontille 20- paikkaisen asumisyksikön uudistilat, jotka valmistuvat vuoden 2014 loppuun.

23.04.2024

Hagabin Basic 4 -takaisinvirtaussuojalle löytyy nyt EPD-ympäristöseloste!

12.09.2023

Lyngsonin paneeliradiaattoreille ja Lisa-konvektorille löytyy nyt EPD-ympäristöselosteet!

09.06.2023

Stravent toimittaa Helsingin Aleksanterinkatu 40:ssä sijaitsevaan saneerattavaan hotellikiinteistöön 142 kpl Vasatherm Visper -puhallinkonvektoreita. Toimitukset alkavat kesällä 2023.

Suomen_vahvimmat_2024
Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
(09) 4241 3630
Sisäilmayhdistys
Satanolla Oy