Suomi English version Estonia Swedish Swedish

Õhuvahetuse suitsuvideo


Video 221

Kihistuvas õhuvahetuses suunatakse puhas õhk mööda seina viibimistsooni. Põrandale jõudes liigub õhk soojuseraldiste kohale ja liitub ülespoole tõusvate soojade õhuvooludega.


Video 223

Puhas õhk täidab soojuseraldistest tekkinud alarõhu ja võimendab ülespoole tõusvate õhuvoolude liikumist. Nii võib kasutada 30 % väiksemaid õhuhulki kui kasutab seda segunev õhuvahetus.


Video 227

Kihistuvast õhuvahetusest tekkinud õhuvoolude tõttu liigub õhk just sinna kus soojusallikad viibivad. Puhas õhk alati ümbritseb inimest ja saastunud õhk tõrjutakse üles väljatõmbesse. Ruumiõhk jaguneb kahte ossa, jahedam - puhtam viibimistsoonis ja saastunud õhk ülaossa.