LOGISTIKAKESKUSTE JA TÖÖSTUSRAJATISTE ÕHKKARDINASEADMED

Kihistuval õhujaotustehnikal põhinevad õhkkardinaseadmed võimaldavad logistikakeskustele ja tööstusrajatistele märkimisväärset energiasäästu

Ka hästiplaneeritud logistika- ja tööstusrajatiste probleemiks võib sageli kujuneda sissepääsude kaudu tekkiv tõmbetuul ja suured temperatuurikõikumised. Soojendatud õhk pääseb välja ja kütmisele kulutatud energia läheb raisku. Probleem on eriti suur talveajal, mõjutades ulatuslikult rajatiste toimimist.Töötamine ja ruumide tulus kasutamine on eelkõige uste lähedal raskendatud.

Ukseavadesse paigaldatavad INDAC õhkkardinaseadmed lahendavad probleemi tõhusalt ja alatiseks. Tõmbetuul kaob ja hoone sisetemperatuur püsib stabiilsena. Ka uste lähedal asuvad pinnad saab kasutusele võtta ning jää moodustumine väheneb. Mis aga kõige parem, hoone energiatõhusus paraneb märkimisväärselt.

Tööstushallide uus õhkkardin, mudel IndAc

Stravent toob turule uue tõhusa õhkkardinaseadme IndAc, mis sobib probleemitult ka suurte mõõtmetega ukseavadesse. Kahekordse laminaarvoolu stabilisaator võimaldab õhuvoolu tõhusat suunamist kuni 8 meetri kaugusele. Kumeras surveavas asub patenteeritud kahekordse laminaarvoolu stabilisaator, mis stabiliseerib võimsatest puhuritest väljuva turbulentse õhuvoolu tugevaks laminaarseks õhuvooluks, mille läheduses tekib hubane ja tuuletõmbevaba piirkond. Nelja  meetri laiuses ukseavas on õhu puhumismäär ligikaudu 20 000 m3/sek. Tänu kumerale surveavale saab õhkkardina paigaldada ukseavale äärmiselt lähedale, ka tõstuste ette. IndAc õhkkardinad on saadaval nii vesi- kui ka elektriküttel komplektina.

Paljudes tööstusrajatistes tuleb uksi kaupade sisse-välja liikumise tõttu pikalt lahti hoida. Avatud uks toob kaasa õhuvahetuse ukseavas. Soe õhk pääseb välja ja külm ilm tungib sisse, mistõttu ukse lähedal olevad alad on äärmiselt ebameeldiva kliimaga tööpiirkonnad.

Sooja õhu lekke takistamiseks ja siseneva õhu meeldivale temperatuuril soojendamiseks tuleks ukseava ülaserva paigaldada õiges mõõdus ja piisava võimsusega õhkkardinaseade. Õhuvool peab lisaks olema piisavalt tugev, et ulatuda põrandani välja.

Töötajate heaolu

Tõmbetuulevaba töökeskkond on oluline töötajate heaolu mõjutav tegur. Õhk on puhas ja värske, hubasus suureneb ja haigestumise tõttu töölt puudumine väheneb tublisti. Õnnetusjuhtumite oht väheneb, kuna ukseavades ei teki enam jääd.

Positiivsed kasutuskogemused ja palju kiidusõnu

Laukas rajatud uue külmlao läbipääsud varustati CA õhkkardinaseadmetega. Algusest peale on kasutuskogemused näidanud äärmiselt head energiatõhusust ja stabiilset temperatuuri lao eri osades. Paigaldatud tehnika on igakülgselt vastanud rajatud ootustele.

Ka Savonlinnas ehitatud uude logistikakeskusse taheti paigaldada uuenduslikud CA õhkkardinaseadmed, et hoida hoone energiakulud madalal ja sisekeskkond tõmbetuulevaba. Selle lahenduse üle tuntakse eriti suurt heameelt. Personal on kiitnud meeldivat töökeskkonda, sest tõmbetuulest tulenevaid probleeme enam ei ole. Paranenud energiatõhusus tõstab ettevõtte rentaablust ja parandab konkurentsivõimet.

 Lahendused

Kataloogid

 Comfort CA2