KAUPLUSTE  JA OSTUKESKUSTE ÕHKKARDINASEADMED

CA õhkkardinaseadmed võimaldavad tõhusat energiasäästu ja suurendavad kaupluste ning ostukeskuste hubasust.

Ka hästiplaneeritud äripindade probleemiks võib sageli kujuneda sissepääsude kaudu tekkiv tõmbetuul ja suured temperatuurikõikumised. Olukord on eriti halb talveajal, vähendades kogu kaubanduspinna hubasust. Seetõttu on raskendatud ka välisuste lähedal asuva põrandapinna tulus kasutamine. CA õhkkardinaseadmed lahendavad need probleemid. Tõmbetuul kaob ja kaubanduspindade temperatuur püsib stabiilsena. Kasutusele saab võtta ka uste lähedal asuva vaba pinna.

Tõhus energiasääst meeldival moel

CA õhkkardinaseadmetes on välistemperatuuri eest kaitsev õhkkardin projekteeritud nii, et külm õhk ei pääse hoonesse. Õhkkardina õhuvool on konstantne ning võimsuse lisandumine toimub nelja pöörlemiskiiruse, kuue õhulüüsi ja surveava laiuse muutmise abil. Samal ajal on takistatud sooja siseõhu pääs välja, mistõttu seadmed parandavad hoone energiasäästlikkust.

CA õhkkardinaseadmed säästavad märkimisväärselt energiat. Kuna küte on hoonete suurim kuluartikkel, kujuneb ukseavade õnnestunud projekteerimislahendustest tulenev kokkuhoid märkimisväärseks.

Töötajate heaolu

Tõmbetuulevaba kaubanduspind on oluline töötajate heaolu mõjutav tegur. Õhk on puhas ja värske, hubasus suureneb ja haigestumise tõttu töölt puudumine väheneb oluliselt.

Positiivsed kogemused

Jyväskylä Turukeskuse uued müügipinnad on varustatud CA õhkkardinaseadmetega. Projekti kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide projekteerimise eest vastutasid projekteerimisbüroo Lindroos projekteerijad. Positiivsete kasutuskogemuste tõttu varustati ka hiljem renoveeritud tuulekojad Straventi seadmetega. Samal ajal uuendati ka kaubanduskeskus Trio müügipinnad kolmes erinevas etapis, paigaldades neisse CA õhkkardinaseadmed. Projekti kütte-, veevarustus- ja kliimasüsteemid projekteeris projekteerimisbüroo Granlud. Tagasiside on olnud üksnes positiivne, nii klientidelt kui ka personalilt. Energiatõhusus ja kaubanduspindade kasutusmugavus on mõlemal objektil varasemaga võrreldes märgatavalt paranenud.

Õhkkardinaseadmed takistavad külma välisõhu pääsu kaubandusruumidesse ja samal ajal ei pääse soojendatud siseõhk välja. Kaubanduspinnad on tõmbetuulevabad ja hoone majandamine energiasäästlik.

Lahendused

Kataloogid

Comfort CA2